Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is een belangenorganisatie voor bewoners in de wijk Elst-Zuid in de gemeente Overbetuwe.
Een belangrijk doel is de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verhogen. Elst-Zuid bestrijkt het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat/Valburgseweg en ten westen van Rijksweg-Zuid.

Binnen de gemeente Overbetuwe zijn een aantal dorpsraden en drie wijkplatforms Elst-Zuid, Elst-Noord en Elst-Oost actief. Zij zijn allemaal partner van de gemeente en zetten zich in om de algemene belangen van de wijk of dorpsbewoners te behartigen. Tevens leggen zij een verbinding tussen de bewoners, gemeente Overbetuwe, politie en andere betrokken organisaties.

Thema’s die aandacht hebben zijn onder andere:

  • (verkeers)veiligheid
  • leefbaarheid
  • buurtpreventie
  • groenbeheer
  • speelgelegenheid

Vrijwilligers die in de wijk wonen en actief zijn binnen de organisatie vormen samen het wijkplatform. Een aantal wijkbewoners hebben zitting in het bestuur. Het bestuur zorgt voor een goede organisatie, coördinatie en neemt initiatieven. Doordat er steeds weer nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zijn blijft het wijkplatform volop in beweging.